Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 15 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2648 Leksyonaryo 104


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Tayo | E. Hontiveros SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & GoAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148