Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Fecha Bilang Kapistahan
11/27/2022 1 1 Linggó ng Pagdating - A
12/4/2022 4 2 Linggó ng Pagdating - A
12/11/2022 7 3 Linggó ng Pagdating - A
12/15/2022 190 15 ng Disyembre
12/16/2022 191 16 ng Disyembre
12/17/2022 193 17 ng Disyembre
12/18/2022 10 4 Linggó ng Pagdating - A
12/19/2022 195 19 ng Disyembre
12/20/2022 196 20 ng Disyembre
12/21/2022 197 21 ng Disyembre
12/22/2022 198 22 ng Disyembre
12/23/2022 199 Biyernes sa 4 Sanlinggo sa Pagdating
12/25/2022 14 Pagsilang ng Panginoon
Fecha Bilang Kapistahan
13 Liturgy Days

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167