Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login

Pagpapaubayà ng Tahanan kay Maria,
Tulong ng mga KristiyanoKabanál-banalang Birhen Maria,
na itinakdâ ng Diyós na Tulong ng mga Kristiyano,
ikáw ang Iná at Tagápagtanggól ng aming tahanan.

Nakikisuyò kamíng dulugán kami ng iyong pagtatanggól.
Iligtás ang aming tahanan sa lahát ng panganib:
sunog, bahâ, kidlát, unós, lindól, magnanakáw
at ibá pang panganib.
Pagpalain, iligtás at ipagtanggól sana kamí.

Ituring sana kamí at lahát ng sa ami'y naninirahan
bilang iyó na ring mag-anak.
Iligtás kamíng lahát sa anumáng aksidente o kasawiang-palad.
Ngunit bago sa lahát, sana'y ipagkaloób sa amin ang biyayà
na iwasan ang magkasala.

Maria, Tulong ng mga Kristiyano,
ipanalangin ang lahát ng nakatirá sa tahanan naming
ipinauubayà sa iyóng pangangalagà magpakailanmán.
Amen.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33