up arrow magsimba.com
magsimba.com
Welcome.
www.magsimba.com. Filipino liturgy resources since 2006.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan


Pag-akyát ng Panginoón: 05/16/2021
Pentekostes: Misa sa Araw: 05/23/2021
Banal na Santatlo: 05/30/2021
Katawan at Dugo ni Kristo: 6/6/2021
11 na Linggo sa Karaniwang Panahon: 6/13/2021
12 na Linggo sa Karaniwang Panahon: 6/20/2021
13 na Linggo sa Karaniwang Panahon: 6/27/2021
14 na Linggo sa Karaniwang Panahon: 7/4/2021


Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 18.204.2.146