Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Biyernes sa 4 Sanlinggo sa Pagdating, 12/23/2022

Leksyonaryo 199

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó

Mga Pagbasa

Pagbasa 1: Propeta Malakias 3:1-4, 23-24

Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Malakias

Narito ang pahayag ng Makapangyarihang Panginoon,
“Ipadadala ko ang aking sugo
upang ihanda ang daraanan ko.
At ang Panginoon na inyong hinahanap
ay biglang darating sa kanyang templo.
Darating ang pinakahihintay ninyong sugo
at ipahahayag ang aking tipan.
Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon?
Sino ang makahaharap pag siya’y napakita na?
Siya’y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal
at parang matapang na sabon.
Darating siya para humatol
at dadalisayin niya ang mga saserdote,
tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto.
Sa gayon,
magiging karapatdapat silang maghandog sa Panginoon,
at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem
ay magiging kalugud-lugod sa kanya,
tulad ng dati.
Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon,
isusugo ko sa inyo si Propeta Elias.
Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak.
Kung hindi’y
mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan

2019

Tugon sa Salmo: Tugon sa Awit


2020

Salmong Tugunan: Awit 025:4-5ab, 8-9, 10+14

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Tapat ang pag-ibig,
siya’ng umaakay sa tumatalima sa utos at tipan.
Sa tumatalima, siya’y kaibigan,
at tagapagturo ng banal na tipan.


2021

Magandang Balita: Mabuting Balita ayon kay San Lucas 1:57-66

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet,
at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki.

Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak
na siya’y pinagpala ng Panginoon,
at nakigalak sila sa kanya.

Nang ikawalong araw,
dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol.

Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya
– gaya ng kanyang ama – ngunit sinabi ng kanyang ina,
“Hindi!
Juan ang ipangangalan sa kanya."
“Subalit wala isa man sa iyong mga kamaganak ang may ganyang pangalan,”
wika nila.

Kaya’t hinudyatan nila ang kanyang ama
at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol.

Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito:
“Juan ang kanyang pangalan."
At namangha silang lahat.

Pagdaka’y nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos.
Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay,
anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito.

Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong:
“Magiging ano nga kaya ang batang ito?"
Sapagkat maliwanag na sumasakanya ang Panginoon.


2022

Magandáng Balità Biblia © 1980 Philippine Bible Society. All rights reserved.
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Welcome.
Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com Filipino Catholic Liturgical Resources Since 2006

Please pray for our work and make a donation. Please help. Salamat po.Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.92.49