up arrow magsimba.com

magsimba.com
Cebuano/ Liturgical Resources Cebuano/ Liturgical Resources

Salmo: Diciembre 24, 2021


Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.
Leksyonaryo 13
Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.

Salmo: Diciembre 22, 2021


Ang akong kasingkasing nalipay diha sa Ginoo nga akong Manunubus
Leksyonaryo 198
Ang akong kasingkasing nalipay diha sa Ginoo nga akong Manunubus.

Salmo: Diciembre 20, 2021


Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya
Leksyonaryo 196
Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya.

Salmo: Diciembre 17 ug 18, 2021


Leksyonaryo 193 ug 194
Ang katarong molambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan, Salmo 72:7
Ang katarong molambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan.


Salmo: Noviembre 21, 2021


Ang Ginoo hari, gibistihan Siya sa kahalangdon, Salmo 93,1
Ang Ginoo hari, gibistihan Siya sa kahalangdon

Salmo: Noviembre 14, 2021


Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman, Salmo 16, 1
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman

Salmo: Noviembre 7, 2021


Dayega ang Ginoo, kalag ko, Salmo 146,1b
Dayega ang Ginoo, kalag ko.

Salmo: Octubre 31, 2021


Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog, Salmo 18,1
Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog

Salmo: Octubre 24, 2021


Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato,
napuno kita sa kalipay, Salmo 126:3
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.

Salmo: Octubre 21, 2021


Ginoo, kaloy-i kami, sanglit nagasalig kami kanimo
Ginoo, kaloy-i kami, sanglit nagasalig kami kanimo

Salmo: Octubre 17, 2021


Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo,
ug mag-awit kami tungod sa kalipay, Salmo 33:22
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay

Salmo: Octubre 10, 2021


Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, Salmo 90:14
Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi
IKA-15 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mohatag og mabungahong ani.
Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mohatag og mabungahong ani
IKA-16 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ginoo, maayo Ikaw ug mapasayluon.
Ginoo, maayo Ikaw ug mapasayluon 86,5a.jpg
IKA-17 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo 119,97a.jpg


4/20/2019
Gabii sa Pagkabanhaw
Lectionary No. 41
1. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan
Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan

2. Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman

3. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon
Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon

4. Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas
Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas

5. Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan
Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan

6. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon
O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon

7. Linisi ang akong kasingkasing, O Dios
Linisi ang akong kasingkasing, O Dios

4/19/2019
Biyernes Santo
Lectionary No. 40
O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamut

4/18/2019
Huwebes Santo
Lectionary No. 39
1 Taga-Corinto 10:16
Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo


4/14/2019
Domingo sa Lukay
Lectionary No. 38

Salmo 22:2a
Dios ko, nganong gibiyaan mo man ako


4/7/2019
5 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 36

Salmo 126:13
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay

3/31/2019
4 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 33

Salmo 34:9a
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo.
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo

3/24/2019
3 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 30

Salmo 103:8a
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on.
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on

3/17/2019
2 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 27

Salmo 027:1
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan.
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan

3/10/2019
1 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 24

Salmo 091:15b
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod.
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod

Salmo: Febrero 10, 2019
Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo.
Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo.

Salmo: Febrero 3, 2019
Mag-awit ako sa imong kaluwasan.
Mag-awit ako sa imong kaluwasan.

Salmo: Enero 27, 2019
Ang imong mga pulong, o Ginoo, espiritu ug kinabuhi.
Ang imong mga pulong, o Ginoo, espiritu ug kinabuhi.

Salmo: Enero 20, 2019
Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios.
Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios.

Salmo: Enero 6, 2019
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagasimba kanimo.
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagasimba kanimo.

Salmo: Septiembre 30, 2021


Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing

Salmo: Septiembre 23, 2021


Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako

Salmo: Septiembre 16, 2021


Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi

Salmo: Septiembre 9, 2021


Dayega ang Ginoo, kalag ko
Dayega ang Ginoo, kalag ko

Salmo: Septiembre 2, 2021


Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo

Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makulang nako
Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makulang nako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo
Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo
Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami
Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios


Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami


Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa GinooAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33