up arrow magsimba.com

magsimba.com
Cebuano/ Liturgical Resources Cebuano/ Liturgical Resources

2022-03-06, 1 DOMINGO SA KUARESMA


Lectionary No. 24
Salmo 091:15b
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod.
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod

2022-03-13, 2 DOMINGO SA KUARESMA


Lectionary No. 27
Salmo 027:1
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan.
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan

2022-03-20, 3 DOMINGO SA KUARESMA


Lectionary No. 30
Salmo 103:8a
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on.
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on

2022-03-27, 4 DOMINGO SA KUARESMA


Lectionary No. 33
Salmo 34:9a
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo.
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo

2022-04-03, 5 DOMINGO SA KUARESMA


Lectionary No. 36
Salmo 126:13
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay

2022-04-10, DOMINGO SA LUKAY


Lectionary No. 38
Salmo 22:2a
Dios ko, nganong gibiyaan mo man ako

2022-04-14, HUWEBES SANTO


Lectionary No. 39
1 Taga-Corinto 10:16
Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo

2022-04-15, BIYERNES SANTO


Lectionary No. 40
O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamut

2022-04-16, GABII SA PAGKABANHAW


Lectionary No. 41
1. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan
Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan

2. Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman

3. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon
Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon

4. Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas
Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas

5. Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan
Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan

6. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon
O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon

7. Linisi ang akong kasingkasing, O Dios
Linisi ang akong kasingkasing, O Dios


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70