up arrow magsimba.com

magsimba.com
Cebuano Liturgical Resources Cebuano Liturgical Resources
IKA-15 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mohatag og mabungahong ani.
Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mohatag og mabungahong ani
IKA-16 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ginoo, maayo Ikaw ug mapasayluon.
Ginoo, maayo Ikaw ug mapasayluon 86,5a.jpg
IKA-17 NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo 119,97a.jpg


4/20/2019
Gabii sa Pagkabanhaw
Lectionary No. 41
1. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan
Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa kalibutan

2. Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman

3. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon
Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon

4. Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas
Dayegon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga giluwas

5. Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan
Magkawós kamó nga malipáyon gíkan sa mga tuborán sa kaluwásan

6. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon
O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon

7. Linisi ang akong kasingkasing, O Dios
Linisi ang akong kasingkasing, O Dios

4/19/2019
Biyernes Santo
Lectionary No. 40
O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamut

4/18/2019
Huwebes Santo
Lectionary No. 39
1 Taga-Corinto 10:16
Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo


4/14/2019
Domingo sa Lukay
Lectionary No. 38
Salmo 22:2a
Dios ko, nganong gibiyaan mo man ako


4/7/2019
5 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 36
Salmo 126:13
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay

3/31/2019
4 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 33
Salmo 34:9a
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo.
Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo

3/24/2019
3 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 30
Salmo 103:8a
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on.
Ang Ginoo maayo ug maloloy-on

3/17/2019
2 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 27
Salmo 027:1
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan.
Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan

3/10/2019
1 Domingo sa Kuaresma
Lectionary No. 24
Salmo 091:15b
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod.
Ubani ako, Ginoo, kon anaa ako sa kalisod

Salmo: Febrero 10, 2019
Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo.
Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo.

Salmo: Febrero 3, 2019
Mag-awit ako sa imong kaluwasan.
Mag-awit ako sa imong kaluwasan.

Salmo: Enero 27, 2019
Ang imong mga pulong, o Ginoo, espiritu ug kinabuhi.
Ang imong mga pulong, o Ginoo, espiritu ug kinabuhi.

Salmo: Enero 20, 2019
Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios.
Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios.

Salmo: Enero 6, 2019
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagasimba kanimo.
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagasimba kanimo.
Salmo: Diciembre 24, 2018
Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.
Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.

Salmo: Diciembre 22, 2018
Ang akong kasingkasing nalipay diha sa Ginoo nga akong Manunubus
Ang akong kasingkasing nalipay diha sa Ginoo nga akong Manunubus.

Salmo: Diciembre 20, 2018
Pun-a ako sa imong pagdayeg ug awitan ko ang imong himaya
Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya.

Salmo: Diciembre 19, 2018
Pun-a ako sa imong pagdayeg ug awitan ko ang imong himaya
Pun-a ako sa imong pagdayeg ug awitan ko ang imong himaya

Salmo: Diciembre 17 ug 18, 2018
Ang katarong molambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan.
Ang katarong molambo sa iyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan.


Salmo: Noviembre 25, 2018
Ang Ginoo hari, gibistihan Siya sa kahalangdon
Ang Ginoo hari, gibistihan Siya sa kahalangdon
Salmo: Noviembre 18, 2018
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman
Bantayi ako, O Dios, kay Ikaw ang akong gilauman
Salmo: Noviembre 11, 2018
Dayega ang Ginoo, kalag ko.
Dayega ang Ginoo, kalag ko.
Salmo: Noviembre 4, 2018
Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog
Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog
Salmo: Octubre 28, 2018
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato,
napuno kita sa kalipay.
Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay.
Salmo: Octubre 21, 2018
Ginoo, kaloy-i kami, sanglit nagasalig kami kanimo
Ginoo, kaloy-i kami, sanglit nagasalig kami kanimo
Salmo: Octubre 14, 2018
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo,
ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Salmo: Octubre 7, 2018
Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi
Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi
Salmo: Septiembre 30, 2018
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Salmo: Septiembre 23, 2018
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Salmo: Septiembre 16, 2018
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Salmo: Septiembre 9, 2018
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Salmo: Septiembre 2, 2018
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo

Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makulang nako
Ang Ginoo ang akong magbalantay, walay makulang nako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasingkasing
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Dayega ang Ginoo, kalag ko
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Maglakaw ako sa atubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi
Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo
Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo
Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami
Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Pun-a kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay
Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo, akong Dios


Pakitaa kami sa imong nawong, O Ginoo, ug maluwas kami


Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa GinooAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 35.172.223.30