Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 22 ng Disyembre

ID 3009 Leksyonaryo 198


AWIT SA PAGTITIPON
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M. Francisco SJ
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Panginoón ay Darating, Ang

AWIT SA PAG-AALAY
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Pananatili | Noel Miranda
Pagkakaibigan | Charlie G. Cenzon SJ
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197