Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 20 ng Disyembre

ID 3000 Leksyonaryo 196


AWIT SA PAGTITIPON
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E. Hontiveros SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Panginoón ay Darating, Ang

AWIT SA PAG-AALAY
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E. Hontiveros SJ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG

AWIT SA PAGHAYO
Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197