up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Katawan at Dugo ni Kristo

ID 3337 Leksyonaryo 169


AWIT SA PAGTITIPON
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano
Sa Piging ng Panginoón | E.P. Hontiveros, SJ | Bienvenida Tabuena
Sa Piging na Handóg | Carlos, Villaroman

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 128 | Victor Eclar Romero
Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros

AWIT SA PAKIKINABANG
Itó ang Aking Katawán | Isidro at Ramirez
Awit (Salmo) 128 | Victor Eclar Romero
Tinapay ng Buhay | Robert Kreutz

AWIT SA PAGHAYO
No Mas Amor Que El Tuyo
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Sa Piging ng Panginoón | E.P. Hontiveros, SJ | Bienvenida TabuenaAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.147.7