up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Kristong Hari

ID 2956 Leksyonaryo 161


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson

AWIT SA PAG-AALAY
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ
Unang Alay | Rey Magnaye

AWIT SA PAKIKINABANG


Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar Romero
Itó ang Bagong Araw | Isidro & Ramirez
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & Go
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. NicholsonAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9