Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa Kristong Hari

ID 4235 Leksyonaryo 160


AWIT SA PAGTITIPON
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
To Jesus Christ Our Sovereign King | Martin B. Hellrigel - ICH GLAUB AN GOTT
Crown Him with Many Crowns | Revelation 19:12 - DIADEMATA, SMD
Christ is the King | George Bell - GELOBT SEI GOTT

AWIT SA PAG-AALAY
No Mas Amor Que El Tuyo
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain

AWIT SA PAKIKINABANG
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain
Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Panginoón ang Aking Pastol, Ang | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148