up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 33 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2908 Leksyonaryo 158


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 096 | Victor Eclar Romero
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban at E. Hontiveros SJ
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Tanging Alay Ko, Ang | Raymund Remo
Unang Alay | Rey Magnaye

AWIT SA PAKIKINABANG


Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ at M. Francisco SJ
Sa Dapit Hapon | Tabuena at E. Hontiveros SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAGHAYO
Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | Anunciata
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9