Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 33 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4251 Leksyonaryo 157


AWIT SA PAGTITIPON
Umawit Kayo | Arnel Aquino SJ
Buksan ang Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ at Rolando S. Tinio

AWIT SA PAG-AALAY
Unang Alay | Rey Magnaye
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier
Awit (Salmo) 128 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ

AWIT SA PAGHAYO
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at Go
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72