up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 32 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2886 Leksyonaryo 155


AWIT SA PAGTITIPON
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Sumasamo Kami | Lorenzo Judan
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E. Hontiveros SJ
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | Anunciata
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9