Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 32 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4393 Leksyonaryo 154


AWIT SA PAGTITIPON
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJ
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M.V. Francisco SJ
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Panalanging Maging Bukás-Palad | Rodrigo at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178