up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 30 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2840 Leksyonaryo 149


AWIT SA PAGTITIPON
Sa Hapag ng Panginoón | Morano at M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Unang Alay | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 138 | Victor Eclar Romero
Unang Alay | Rey Magnaye
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
O Hesús, Hilumin Mo | M. Francisco SJ
Manalig ka | Perez
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero


Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO
Abá, Ginoong Maria | M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Humayo Kayo | Pangilinan at E. Hontiveros SJ
Awit ng Pasasalamat | HontiverosAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9