up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 29 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2836 Leksyonaryo 146


AWIT SA PAGTITIPON
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que SJ


Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Sa Hapag ng Panginoón | Morano at M. Francisco SJ
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan at E. Hontiveros SJ
Liwanag ng Aming Pusò | Tagle at E. Hontiveros SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO

br/>Pananagutan | E. Hontiveros SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9