Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 29 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4127 Leksyonaryo 145


AWIT SA PAGTITIPON
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9

AWIT SA PAG-AALAY
Sa Pangalan ni Hesús ay Maninikluhod ang Lahát | Eduardo G. Parungao
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Isáng Pananámpalataya | E.P. Hontiveros SJ
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ, Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ, Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Vic Eclar Romero
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain

AWIT SA PAGHAYO
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at GoAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148