up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 28 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2810 Leksyonaryo 143


AWIT SA PAGTITIPON
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ
Narito Akó | René San Andrés


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ
Tanging Alay Ko, Ang |

AWIT SA PAKIKINABANG
Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros
Paghahandog ng Puso | Minsan Lamang by Nero and Que
Pintig ng Puso Ko | Tagle, Hontiveros
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan and M. Francisco SJ
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Humayo Tayo | E. Hontiveros SJ
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9