Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 28 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4147 Leksyonaryo 142


AWIT SA PAGTITIPON
Mabuting Pastol, Ang | E.P. Hontiveros SJ
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que, SJ AT batay sa Salmo 96, Danilo B. Isidro, SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ AT Lui Morano
Sa Piging na Handóg | Carlos, Villaroman

AWIT SA PAKIKINABANG
Sa Piging ng Panginoón | Bienvenida Tabuena
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ, Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72