Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 27 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4115 Leksyonaryo 139


AWIT SA PAGTITIPON
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Awit (Salmo) 122 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 128 | Vic Eclar Romero
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri | E.P. Hontiveros SJ
Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 128 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at Go
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.213.60.33