up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 26 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2790 Leksyonaryo 137


AWIT SA PAGTITIPON
Sa Hapag ng Panginoón | Morano and M. Francisco SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ and M. Francisco SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Hesús na Aking Kapatid | E. Hontiveros SJ
Bawat Sandali | M. Francisco SJ
Awit ng Paghilom | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAGHAYO
Sino'ng Makapaghihiwaláy? | AnunciataAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9