up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 25 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2776 Leksyonaryo 134


AWIT SA PAGTITIPON
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E. Hontiveros SJ
Sa Hapag ng Panginoón | Morano and M. Francisco SJ
Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Paghahandog | Rene San Andres
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena and E. Hontiveros SJ
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Hesús na Aking Kapatid | E. Hontiveros SJ
O Hesús, Hilumin Mo | M. Francisco SJ
Pagkakaibigan | Charlie G. Cenzon SJ

AWIT SA PAGHAYO
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & Go
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9