Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 25 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4073 Leksyonaryo 133


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 067 | Vic Eclar Romero
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Panalanging Maging Bukás-Palad | Rodrigo at Fruto Ramirez SJ
Tanging Alay Ko, Ang | Raymund Remo
Panalangin sa Pagiging Bukás-Palad | Arboleda at M.V. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Likhain Mong Muli | E.P. Hontiveros, SJ, M.V. Francisco, SJ AT batay sa Salmo 51, Albert E. Alejo, SJ
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
O Hesús, Hilumin Mo | M.V. Francisco SJ
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 067 | Vic Eclar Romero
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJ
Maliban na Mahulog sa Lupa |



Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145