Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 24 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4062 Leksyonaryo 130


AWIT SA PAGTITIPON
Pag-aalaala | M.V. Francisco SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Likhain Mong Muli | E.P. Hontiveros, SJ, M.V. Francisco, SJ AT batay sa Salmo 51, Albert E. Alejo, SJ
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |

AWIT SA PAKIKINABANG
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |
Awit ng Paghilom | Arnel Aquino SJ
Pagbabalik | M.V. Francisco, SJ AT batay sa Hosea 11: 1-2, 8-9 Ronnie Alcaraz
Pagpalain Kailanman | Arnel Aquino SJ
Likhain Mong Muli | E.P. Hontiveros, SJ, M.V. Francisco, SJ AT batay sa Salmo 51, Albert E. Alejo, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ AT batay sa Roma 14: 7-9Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148