up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 22 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2739 Leksyonaryo 125


AWIT SA PAGTITIPON
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
Liwanag ng Aming Pusň | Tagle and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ


Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pagpalain Kailanman | Arnel Aquino SJ
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33