Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 22 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4037 Leksyonaryo 124


AWIT SA PAGTITIPON
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Likhain Mong Muli | E.P. Hontiveros, SJ, M.V. Francisco, SJ AT batay sa Salmo 51, Albert E. Alejo, SJ
Awit (Salmo) 051 | Vic Eclar Romero
Ang kaluluwá ko'y nauuháw | Isidro at Que

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. NicholsonAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148