Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 21 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4018 Leksyonaryo 121


AWIT SA PAGTITIPON
Isáng Pananámpalataya | E.P. Hontiveros SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 017 | Vic Eclar Romero
Unang Alay | Rey Magnaye

AWIT SA PAKIKINABANG
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain
Sino Kayó? | Rene Javellana SJ at Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 067 | Vic Eclar Romero
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ
Sino'ng Makapaghihiwalay | Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC , batay sa Roma 8: 31-39
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148