up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 18 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2692 Leksyonaryo 113


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ and Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Sa Piging ng Panginoón | E. Hontiveros SJ
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ

br/>Pananagutan | E. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33