up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 17 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 3420 Leksyonaryo 111


AWIT SA PAGTITIPON
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 066 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ /Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ
Humayo Tayo | E.P. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70