Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 17 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 2676 Leksyonaryo 110


AWIT SA PAGTITIPON
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
Sa Hapag ng Panginoón | Morano and M. Francisco SJ
Sa Piging ng Panginoón | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero
Kapuri-puri Ka |
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Pag-aalay | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 138 | Victor Eclar Romero
Tinapay ng Buhay | Robert Kreutz
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano and M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148