up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 16 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 3405 Leksyonaryo 108


AWIT SA PAGTITIPON
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 104 | Victor Eclar Romero
Halina't Umawit | Flores, Villaroman

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri | E.P. Hontiveros SJ
Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar Romero
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Sino'ng Makapaghihiwalay | Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC | Batay sa Roma 8: 31-39Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70