up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 15 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 3389 Leksyonaryo 105


AWIT SA PAGTITIPON
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9

AWIT SA PAG-AALAY
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio at E.P. Hontiveros SJ
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Pagkakaibigan | Charlie G. Cenzon SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Kaibigan, Kapanalig | E.P. Hontiveros SJ/Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Mapapalad | Fruto Ramirez SJ
Kaibigan, Kapanalig | E.P. Hontiveros SJ/Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. NicholsonAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70