up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 11 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 2592 Leksyonaryo 92


AWIT SA PAGTITIPON
Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E. Hontiveros SJ
Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Pagmamahal sa Panginoón | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Patnubay | Cuyugkeng, Caguioa, Sta Maria, La Vina
Awit (Salmo) 138 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.50.33