up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 3 Linggo sa Pagdating

ID 2942 Leksyonaryo 9


AWIT SA PAGTITIPON
Panginoón ay Darating, Ang
Puso ko'y Nagpupuri, Ang | E. Hontiveros SJ
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Magalak Tayo sa Diyos
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Umawit Kayo | Arnel Aquino SJ

AWIT SA PAG-AALAY

AWIT SA PAKIKINABANG
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Panginoón, Masdán Mo | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAGHAYO
Panginoón, Hanggáng Kailán? | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9