Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 3 Linggó Pagdatíng

ID 2236 Leksyonaryo 8


AWIT SA PAGTITIPON
Balang Araw
Bayan, Magsiawit na!
Halina, Hesús, Aming Mananakóp

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 017
Panginoón, Hanggang Kailan? | Danny Isidro SJ; Fruto Ramirez SJ
Panalanging Maging Bukas-Palad
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)
Tubig ng Buhay

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangad
Awit (Salmo) 063
Liwanag ng Aming Pusò
Panginoón, Masdan Mo
Puso ko'y Nagpupuri, Ang

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharian ng Diyós
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.220.44.148