Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 7 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 3725 Leksyonaryo 79


AWIT SA PAGTITIPON
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Sumasamo Kami Sa 'Yo | Lorenzo A. Judan | Lorenzo A. Judan
Salmo 27 | Rey Bienvenido Emmanuel Magnaye | Batay sa Salmo 27
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 128 | Victor Eclar Romero
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E.P. Hontiveros SJ
Sa Pag-ibig ng Panginoón | Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Tayo | E.P. Hontiveros SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145