up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 4 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 3106 Leksyonaryo 72


AWIT SA PAGTITIPON


Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan at E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Buklod ng Pag-ibig | Pangilinan at E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ
Sa Pag-ibig ng Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Ang Mabuhay sa Pag-ibig | Tabuena at E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pag-ibig Mo, Ama | E. Hontiveros SJ
Pintig ng Puso Ko | Tagle, HontiverosAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9