Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 3 Linggó sa Pagdatíng

ID 3647 Leksyonaryo 7


AWIT SA PAGTITIPON
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Halina, O Emanuel
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)

AWIT SA PAG-AALAY
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Halina, O Emanuel
Liwanag ng Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ | Luis Antonio G. Tagle

AWIT SA PAKIKINABANG
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Liwanag ng Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ | Luis Antonio G. Tagle
Halina, O Emanuel
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)

AWIT SA PAGHAYO
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.192.52.167