up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 2 Linggó sa Karaniwang Panahón

ID 4417 Leksyonaryo 65


AWIT SA PAGTITIPON
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que, SJ - Salmo 96, Danilo B. Isidro, SJ
Tawag N'ya, Ang | E.P. Hontiveros, SJ at Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Tawag ng Panahon, Ang | E.P. Hontiveros, SJ at Rolando S. Tinio
Narito Akó | René San Andrés
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Narito Akó | René San Andrés
Tawag N'ya, Ang | E.P. Hontiveros, SJ at Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Saan Kami Tutungo? | E.P. Hontiveros, SJ at Fernando L. Macalinao, SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9