up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 2 Linggo sa Pagdating

ID 2926 Leksyonaryo 6


AWIT SA PAGTITIPON
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M. Francisco SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Halina't Umawit | Flores, Villaroman

AWIT SA PAG-AALAY
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) | Joe Nero at Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Mabuhay sa Pag-ibig, Ang | Tabuena at E. Hontiveros SJ
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ at M. Francisco SJ
Maging Akin Muli | Arnel Aquino SJ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Panginoón, Masdán Mo | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)

AWIT SA PAGHAYO
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar RomeroAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9