Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 6 Linggo sa Muling Pagkabuhay

ID 3879 Leksyonaryo 55


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Umawit | Silvino Borres Jr SJ, Baltazar, M. Francisco SJ
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero
Paghahandog | Rene San Andres

AWIT SA PAKIKINABANG
Diyós ay Pag-ibig | E.P. Hontiveros SJ
Awit (Salmo) 066 | Victor Eclar Romero
Sa Piging ng Panginoón | Bienvenida Tabuena

AWIT SA PAGHAYO
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.222.218.145