up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 5 Linggo ng Muling Pagkabuhay

ID 3283 Leksyonaryo 54


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 096 | Victor Eclar Romero
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9

AWIT SA PAG-AALAY
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Pagkakaibigan | Charlie G. Cenzon SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Kaibigan, Kapanalig | Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ / Eduardo P. Hontiveros, SJ
Dakilang Pag-ibig | Crispulo Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pananagutan | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Roma 14: 7-9
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88