Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay

ID 2496 Leksyonaryo 53


AWIT SA PAGTITIPON
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio and E. Hontiveros SJ
Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio and E. Hontiveros SJ
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero
Narito Akó | René San Andrés

AWIT SA PAKIKINABANG
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ
Mangingisdâ ng Tao | Cesáreo Gabarain
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Diyós ay Pag-ibig | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYObr/>Pananagutan | E. Hontiveros SJ
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Humayo Tayo | E. Hontiveros SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & GoAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72