up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 4 Linggo ng Muling Pagkabuhay

ID 3271 Leksyonaryo 51


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que, SJ | Batay sa Salmo 96, Danilo B. Isidro, SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ /Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Tinapay ng Buhay | Robert Kreutz
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ /Felipe Fruto L. Ramirez, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que, SJ | Batay sa Salmo 96, Danilo B. Isidro, SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.231.247.88