Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay

ID 2481 Leksyonaryo 50


AWIT SA PAGTITIPON
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que SJ
Isáng Pananámpalataya | E. Hontiveros SJ
Halina at Lumapit | Habito

AWIT SA PAG-AALAY
Tanging Alay Ko, Ang |
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Paghahandog ng Sarili | Jandi Arboleda at Manoling V. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ
Pagsibol | Arnel Aquino SJ
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon

AWIT SA PAGHAYO
'Taás ang Krus (Lift High the Cross) | Sydney H. Nicholson
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & Go
Ito ang Bagong Araw | Isidro & Ramirez

br/>Pananagutan | E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72