Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 4 Linggo sa Muling Pagkabuhay

ID 3850 Leksyonaryo 49


AWIT SA PAGTITIPON
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban at E.P. Hontiveros SJ
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Sa Piging ng Panginoón | Bienvenida Tabuena
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano

AWIT SA PAG-AALAY
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Panginoón, Aking Tanglaw | Fruto Ramirez, SJ | Batay sa Salmo 27
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ /Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
O Bayan ng Diyós | Aquino
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197