Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay

ID 2470 Leksyonaryo 47


AWIT SA PAGTITIPON
Magpasalamat kayó sa Panginoón | Fruto Ramirez SJ
Magsiawit sa Panginoón | Nemesio S. Que SJ
Purihi't Pasalamatan | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Kahanga-hanga | Corpuz & E. Hontiveros SJ
Pagsibol | Arnel Aquino SJ
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon

AWIT SA PAGHAYO
Humayo Tayo | E. Hontiveros SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan & Go

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.227.240.72