Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 3 Linggo sa Muling Pagkabuhay

ID 3829 Leksyonaryo 46


AWIT SA PAGTITIPON
Ito Ang Bagong Araw | Fruto Ramirez, SJ | Danilo B. Isidro, SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ | Lui Morano
Sa Piging ng Panginoón | Bienvenida Tabuena

AWIT SA PAG-AALAY
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |
Hesús ng Aking Buhay | Arnel Aquino SJ
Sa Diyós Lamang Mapapanatag | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Awit (Salmo) 016 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 016 | Victor Eclar Romero
Liwanagan Mo, Hesús | Arnel Aquino SJ
Hesús ng Aking Buhay | Arnel Aquino SJ
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Pag-alabín Aming Pusò | Francisco |

AWIT SA PAGHAYO
Ito Ang Bagong Araw | Fruto Ramirez, SJ | Danilo B. Isidro, SJ
Humayo Tayo | E.P. Hontiveros SJ
Humayo't Ihayág | Francisco, Catalan at Go
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197