Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 1 Linggó ng Pagdatíng

ID 4223 Leksyonaryo 2


AWIT SA PAGTITIPON
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M.V. Francisco SJ
Bayan, Magsiawit na!
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)

AWIT SA PAG-AALAY
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang)
Tanging Alay Ko, Ang
Unang Alay
Awit (Salmo) 017

AWIT SA PAKIKINABANG
Liwanag ng Aming Pusò
Panginoón, Hanggang Kailan? | Danny Isidro SJ; Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 027 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 027 | Vic Eclar Romero
Awit (Salmo) 027: Panginoón, Aking Tangláw | Fruto Ramirez SJ
Linikha Mo'ng mga Bituin (Conditor Alme Siderum)

AWIT SA PAGHAYO
Halina, Hesús, Aming Mananakóp
Tanda ng Kaharian ng Diyós
Balang ArawAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.239.11.178